Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja

Sholat Istisqa / Meminta Hujan

Fatwa Ibnul Qoyyim Al Jauziyah

Do'a orang yang sedang marah

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja

Shalat khauf dan Larangan Memakai Perhiasan Emas dan Sutera bagi laki-laki

Thursday, February 5, 2015

MUQODIMAH AQIDAH ISLAMI. DEFINISI AQIDAH

- Secara etimologis ( bahasa ) aqidah adalah :

1. الربط , simpul atau ikatan
2. العهد , sumpah atau perjanjian
3. الجزم, kehendak yang kuat

- Secara terminologis ( istilah ) :

1. Aqidah adalah hal - hal yang diyakini kebenarannya oleh jiwa, mendatangkan ketentraman hati, menjadi keyakinan yang kokoh yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan.

2. Aqidah adalah sejumlah persoalan ( kebenaran) yang dapat diterima secara umum ( axioma ) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan didalam hati serta diyakini keshahihannya dan keberadaannya dan ditolak segala sesuatu yang bertententangan dengan kebenaran itu.

Catatan :

1. Axioma (badihiyah) adalah segala sesuatu yang kebenarannya perlu dalil pembuktian, tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging maka kebenaran itu tidak lagi diperlukan.

2. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran ( bertuhan ), indra untuk mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran dan memerlukan wahyu untuk menjadi pedoman menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

3. Aqidah merupakan keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan.
"sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya kemudian tidak ada sekalipun keraguan dalam keimanan tersebut..........." (QS Al Hujurat 15)


4. Aqidah mendatangkan ketentraman jiwa. 
"orang - orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram" (QS Ar Ra'd 28 )

5. Bila seseorang sudah meyakini suatu kebenaran, dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.

6. Tingkat keyakinan (aqidah) seseorang sangat tergantung kepada tingkat pemahaman terhadap dalil atau bukti yang dia peroleh.


Wednesday, February 4, 2015

GRAND SYAIKH AL AZHAR MENGAJAK UNTUK MEMERANGI ISIS


Syaikhul Azhar, Ahmad Thayyib menyatakan kecamannya atas tindakan yang dilakukan oleh ISIS dalam video rilisannya yang menampakan hukuman pembarakan hidup-hidup terhadap salah seorang tawanan tentara berkebangsaan Yordania.

Syaikh Ahmad Al Thayib mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan keji dan meminta masyarakat internasional untuk membantu bersama-sama memerangi ISIS.

Sementara itu Dr. Mohiudin Afifi selaku Sekertaris Jenderal Penelitian Islam mengatakan bahwa tindakan pembakaran hidup-hidup yang dilakukan oleh ISIS terhadap tawanan adalah sesuatu yang menyalahi Qur'an dan Sunnah sebab tidak diketemukan salah satu cara-cara hukuman mati didalamnya dengan cara dibakar hidup-hidup.

Sumber : alarabiya.net

FOTO - FOTO ISIS MEMBAKAR HIDUP-HIDUP TENTARA YORDANIA

 


Pada tanggal 4 Februari 2015 ISIS merilis video yang berisi eksekusi mati dengan cara di bakar hidup - hidup kepada salah seorang pilot tentara Yordania  yang bernama Moas Al Kasasbeh. ISIS menangkap Moas pada tanggal 24 Desember 2014.

Didalam rilisan video tersebut, ditampakan Moas yang ditempatkan disebuah tempat kerangka besi dengan memakai baju orange kemudian berdiri di sekitar kerangka tsb beberapa orang tentara ISIS dan salah seorang diantaranya membawa obor.

Sumber : alarabiya.netSunday, February 1, 2015

FOTO-FOTO PEMAKAMAN TERAKHIR RAJA ARAB SAUD ABDULLAH BIN ABDULAZISI YANG SEDERHANAISIS MEMENGGAL TAWANAN KEDUA WARTAWAN JEPANG


Minggu, 1 Februari 2015

Pemerintah Jepang mengatakan pada hari Minggu ini bahwa video yang menampilkan pemenggalan kepala yang dilakukan ISIS kepada kedua tawanan warga Jepang yang berprofesi sebagai wartawa adalah asli. Juru bicara pemerintahan Jepang, Yushihide Suga mengatakan, "Setelah penyelidikan yang intensif, maka sangat mungkin bahwa tawanan yang dimaksud adalah benar warga Jepang".

Ketika Suga ditanya apakah gambar orang yang ada di video tersebut adalah wartawan Jepang yaitu Kenji Goto, Suga menjawab, "Kami pikir begitu".

Sebelumnya juga masih pada hari yang sama, presiden Amerika Serikat Baarack Obama mengutuk pembunuhan keji yang dilakukan ISIS terhadap warga Jepang yang berprofesi sebagai wartawan.

Pekan lalu Kenji Goto dan Haruna Yukawa muncul dalam sebuah video yang mana pihak ISIS menuntut sejumlah uang untuk pembebasan kedua wartawan Jepang tersebut sebesar 200 juta dollar dengan diberi waktu 72 jam.

Sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi maka munculan video yang kedua yaitu Haruna Yukawa yang sudah dipenggal.

Sumber : alarabiya.net