Saturday, November 24, 2018

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Thaharah ( Fardhu dan Sunnah Tayamum )


Faraa-idhul tayamumi

Wa faraa-idhuhu arba'atu asy-yaa-a : anniyatu wa mashul wajhi wa mashul yadayni ma'a al mirfaqoyni wat tartiibu.

Fardhu-fardhu tayamum itu ada empat perkara yaitu : niat , kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai kedua siku.


Sunanu at tayamumi

Wa sunanuhu tsalaatsatu asy-yaa-a : at tasmiyatu, wa taqdiimu ay yumna 'alaa yusra wa al muwalah.

Dan sunnahnya tayamum itu ada tiga perkara yaitu : membaca kalimat tasmiyah yaitu bismillah, kemudian mendahulukan  (mengusap tangan ) yang kanan daripada yang kiri dan muwalah ( berkesinambungan dalam melakukan fardhu wudhu tidak terpotong oleh jeda yang lama ).

0 comments:

Post a Comment