Saturday, December 29, 2018

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Sholat ( Sunnah Dalam Sholat )


Sunanu ash shalaati

wa sunanuhaa qobla ad dukhuuli fiiha syay-aani : al adzaanu wa al iqoomatu, 

wa ba'da ad dukhuuli fiiha syay-aani : at tasyahudu al awwalu  wa al qunuutu fii ash shub-hi wa fii al witri fii an nishfi ats tsaanii min syahri romadhoona. 

Sunnah dalam sholat
Dan sunnah sebelum masuk waktu sholat ada dua jenis yaitu : adzan dan iqomat

Dan sunnah sesudah masuk waktu sholat ada dua jenis yaitu : tasyahud awal dan qunut di sholat subuh dan qunut di witir pada pertengahan kedua di bulan romadhon.

 

0 comments:

Post a Comment