Wednesday, April 8, 2020

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja ( Sholat Musafir )


Sholaatul Musaafir

Wa yajuuzu lilmusaapiri qoshrul sholaati arrubaa'iyati bikhomsin syaroo-itho : an yakuuna safaruhu fii ghayri ma'shiyati, wa antakuuna masaafatuhu sittatun 'asyaro farsakhaan, wa an yakuuna mu-adiyan lilsholaati arrubaai'yati, wa an yanwiyal qoshro ma'al ihraam wa'an laa ya-tama bimuqiim.

Sholat Musafir
Dan diperbolehkan bagi musafir untuk meringkas sholatnya yang 4 rokaat dengan syarat 5 hal yaitu :
  1. Kepergiannya bukan dalam perkara maksiat
  2. Jarak perjalanan setidaknya 16 farsakh
  3. Solat yang diringkas adalah yang berjumlah 4 rokaat
  4. Niat mengqoshor bersamaan dengan takbirotul ihram
  5. Tidak bermakmum kepada orang yang bermukim.0 comments:

Post a Comment