Monday, August 24, 2020

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja ( Sholat 2 Hari Raya / 'Id Fitr dan 'Id Adha )


( Fasal ) Wa sholaatu al 'idayni sunnatun muakadatun, wa hiya rok'ataani yukabiru fii al uulaa sab'aan siwaa takbiirotun al ihroom. Wa fii ats-tsaaniyati khomsaan siwaa takbiiroti al qiyaami. Yakhtubu ba'daha khutbatayni yukabbiru fii al-uulaa tis'aan wa fii ats-tsaaniyati sab'an. Wa yukabbiru min ghariibi asy-syamsi min laylati al-'iydi ilaa an yadkhula al imaamu fii sholaati, wa fii al-udh-hi kholfa ash-sholawaati al mafruudhoti min shubhi yauwmi 'arofata ilaa al 'ashri min aakhiri ayyaami at-tasyriik.

Dan sholat dua hari raya ( 'idul fitr dan 'idul adha ) itu hukumnya sunnah muakad / dianjurkan, dan sholat tsb dilakukan 2 rokaat dengan bertakbir di rokaat awal sebanyak 7 kali selain takbirotul ihrom. Dan pada rokaat kedua bertakbir 5 kali selain takbir berdiri ( sesudah sujud ). Dan berkhutbah setelah sholat 'id tersebut dengan bertakbir pada khutbah pertama sebanyak 9x dan pada khutbah kedua sebanyak 7x. Kemudian pada saat hari raya tsb bertakbir dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam hari raya sampai pada masuknya imam sholat. Dan pada hari raya idul adha disunnahkan membaca takbir setelah sholat-sholat fardhu dari mulai subuh hari arofah ( 9 Dzulhijah )  sampai ashar pada hari tasyrik ( 13 Dzulhijah ).


0 comments:

Post a Comment