Sunday, June 3, 2018

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Thaharah ( Syarat - Syarat Tayamum )


Syaraa-ithu attayamumi

Wa syaraaithu attayamumi khomsatu asyyaa-a :
  1. Wujuudu al 'udzur bi safarin aw maridhin
  2. Wa dukhuulu waqti assholaati
  3. Wa attholabu al maa-i
  4. Wa ta'adzdzuru isti'maalihi wa 'iwaazuhu ba'da ath tholabu
  5. Wa thuroobu thaahirun alladzii lahu gubaarun fa-in kholathohu khissun aw romlun lam yuzij.
Syarat -syarat tayamum

Dan syarat -syarat dari tayamum itu ada 5 perkara :

  1. Munculnya udzur oleh sebab safar atau sakit
  2. Sudah masuk waktu sholat
  3. Berhalangan dalam menggunakan air
  4.  Berhenti untuk tidak bertayamum dan kembali menggunakan air setelah memperoleh air.
  5. Dan tana yang digunakan untuk bertayamum adalah suci dan berdebu.  Dan jika debu tsb bercampur dengan kapur atau pasir maka itu tidak cukup.

0 comments:

Post a Comment