Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja

Sholat Istisqa / Meminta Hujan

Fatwa Ibnul Qoyyim Al Jauziyah

Do'a orang yang sedang marah

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja

Shalat khauf dan Larangan Memakai Perhiasan Emas dan Sutera bagi laki-laki

Thursday, November 29, 2018

MENTRI SAUDI SYAIKH ABDULLATIF :" IKHWANUL MUSLIMIN ITU KEJAM DAN JAHAT."


alarabiya.net 29 Nopember 2018.

Mentri perhubungan, urusan dan bimbingan islam Arab Saudi Syaikh Abdullatif bin Abdul Aziz mengatakan bahwa organisasi Ikhwanul Muslimin  dan kepemimpinannya adalah organisasi yang kejam dan jahat.

Dalam sebuah tweet yang dikirim pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, ia mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin terutama para pemimpinnya tidak berkeberatan dalam melakukan apapun, tidak peduli apakah perbuatan itu haram atau menjijikan dalam melakukan berbagai aksinya. Keadaan ini mengungkapkan betapa jahatnya IM terhadap negara dan rakyatnya.

Pejabat Saudi lebih lanjut mengatakan bahwa dengan kehadiran Ikhwanul Muslimin bisa sangat meracuni negara dan orang-orang didalamnya.

Dalam tweet nya, Mentri Abdullatif mengatakan, "Ikhwanul Muslimin adalah seperti ular yang sangat beracun."

Sumber berita : alarabiya.net



Sunday, November 25, 2018

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Thaharah ( Perkara Yang Membatalkan Tayamum )




Mubtholaatut tayamumi

Walladzii yubthilut tayamuma tsalatsatu asy-ya-a : maa abthala al wudhuu-a, wa ru'yatul maa-i fii ghayri waqti ash sholaat wa arriddah.

Wa shoohibul jabaa-ir yamsahu 'alayhaa wa yatayammamu wa yushalli wa laa i-aa'data 'alayhi inkaana wadho'aha 'alaa thuhrin wayatayammamu likulli fariidhotin wa yushalli bitayamamin waahidin maa syaa-a minal nawaafil.

Perkara-perkara yang membatalkan tayamum

Yang membatalkan tayamum itu ada tiga perkara : Segala perkara yang membatalkan wudhu, kemudian melihat air di luar waktu shalat dan murtad.

Dan orang yang menggunakan pembalut ( perban ) mengusap atas perban nya, kemudian bertayamum lalu shalat. Dan tidak wajib bagi dirinya mengulang shalat, apabila pemasangan perbannya dalam keadaan suci. Dan bertayamum setiap kali melakukan sholat fardhu dan dengan sekali bertayamum bisa melakukan shalat  sunnah sekehendak dirinya.

Note : Tayamum hanya bisa dipakai untuk 1 kali shalat fardhu, namun dengan 1 kali tayamum bisa dipakai untuk sholat sunnah beberapa kali.












Saturday, November 24, 2018

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Thaharah ( Fardhu dan Sunnah Tayamum )


Faraa-idhul tayamumi

Wa faraa-idhuhu arba'atu asy-yaa-a : anniyatu wa mashul wajhi wa mashul yadayni ma'a al mirfaqoyni wat tartiibu.

Fardhu-fardhu tayamum itu ada empat perkara yaitu : niat , kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai kedua siku.


Sunanu at tayamumi

Wa sunanuhu tsalaatsatu asy-yaa-a : at tasmiyatu, wa taqdiimu ay yumna 'alaa yusra wa al muwalah.

Dan sunnahnya tayamum itu ada tiga perkara yaitu : membaca kalimat tasmiyah yaitu bismillah, kemudian mendahulukan  (mengusap tangan ) yang kanan daripada yang kiri dan muwalah ( berkesinambungan dalam melakukan fardhu wudhu tidak terpotong oleh jeda yang lama ).