Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja

Sholat Istisqa / Meminta Hujan

Fatwa Ibnul Qoyyim Al Jauziyah

Do'a orang yang sedang marah

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja

Shalat khauf dan Larangan Memakai Perhiasan Emas dan Sutera bagi laki-laki

Saturday, March 28, 2020

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja ( Waktu Haram Sholat )


Al Awqootu Allatii Tuharrimu Fiiha Ash Sholaati

Wa khamsatu awqootin laa yusholla fiiha illa sholaatun lahaa sababun : ba'da sholaati assub-hi hatta tathlu'a asyamsu, wa 'inda thuluu'ihaa hattaa tatakaamala wa tartafi'u qodro rumhin, wa idza istawat hatta tazuula wa ba'da sholaati al'ashri hatta tagruba asysamsu wa 'inda al gurubi hattaa yatakaamala guruubuhaa.

Waktu-waktu Yang Diharamkan Shalat

Lima waktu yang diharamkan sholat didalamnya, kecuali sholat yang punya sebabnya : setelah sholat subuh sampai terbit matahari, saat terbitnya matahari sampai nampak sempurna dan naik setinggi tombak, dan ketika istiwa ( matahari berada tepat di atas kepala ) sampai tergelincir. Setelah sholat ashar sampai terbenamnya matahari dan ketika matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya.

Friday, March 27, 2020

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja ( Sujud Sahwi )


As Sahwu fii ash sholaati

Wa almatruku min ash sholaati tsalaatsatu asy-yaa-a : fardhun wa sunatun wa hay-atun. Fa alfardhu laa yanuubu 'anhu sujuudu assahwi bal in dzakarohu wa zamaanu qoriibun ataa bihi wa banaa 'alayhi wa sajada lilsahwi.

Wa assunnatu laa ya'uudu ilayhaa ba'da attalabisa bi al fardhi lakinnahu yasjudu lilsahwi 'anha.

Wa al hay-atu laa ya-uudu ilayha ba'da tarkihaa wa laa yasjudu lilsahwi 'anhaa waidzaa syakka fii 'adadi maa ataa bihi min arrokaati banaa 'alaa al yaqiinu wa huwa al aqlu wa sajada lilsahwi, 

Wa sujuudu assahwi sunnatun wa mahalluhu qobla as salaami.


Kelengahan dalam Sholat

Dan yang tertinggal dari sholat ada 3 perkara : fardhu, sunnah ab'ad dan ( sunnah ) hay-at. ( Apabila yang tertinggal didalam hal yang fardhu dalam sholat ) maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi akan tetapi bila ia teringat dan tengat waktunya dekat maka hendaknya ia melakukannya dan memulai lagi dari fardhu yang ditinggalkan dan sujud sahwi.

Dan ( apabila yang tertinggal) didalam hal sunnah (ab'adh) maka  tidak perlu kembali mengulanginya setelah melakukan fardhu (sesudahnya) akan tetapi hendaknya ia sujud sahwi.

Dan ( apabila yang tertinggal) didalam hal ( sunnah ) hay-at maka tidak perlu baginya mengulang kembali yang telah dia tinggalkan dan tidak perlu sujud sahwi karenanya. Dan apabila seseorang ragu dalam jumlah bilangan rokaat yang telah dia laksanakan , maka hendaklah ia berpegang pada keyakinannya  yaitu rokaat yang paling sedikit dan melakukan sujud sahwi.  

Dan sujud sahwi itu sunnah, dan letaknya sebelum salam.

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja ( Bilangan Rokaat dan Rukun-Rukun Fardhunya )'Idadu roka'aatin wa arkaanu al faroo'idhi

Wa raka'aatu al faraaidhi sab'ata asya'ro roka'atan : fiiha arba'un wa tsalatsuuna sajdatan wa arba'un wa tis'uuna takbiirotan wa tis'u tasyahudaatin wa 'asyaro taslimaatin wa miatun wa tsalatsun wa khamsuuna tasbiihatan. 

Wa jumlahu arkaani fii assholaati miatun wa sittatun wa 'isyruuna ruknaan : fii as shub-hi tsalatsuuna ruknaan, wa fii al maghribi itsnaani wa arba'uuna ruknaan wa fii rubaa'iyati arba'atun wa khamsuuna ruknaan.

Wa man 'ajaza 'an alqiyaami fii al fariidhoti sholla jaalisan, wa man 'ajaza 'an al juuusi sholla mudthoji'an, wa man 'ajaza 'anhu sholla mustalqiyan, fainna 'ajaza aw maa biro-sihi wa nawaa bi qolbihi.

Bilangan Rokaat dan Rukun-Rukun Fardhu 

Dan jumlah rakaat-rakaat sholat fardhu ada 17 roka'at : didalamnya ada 34 kali sujud, dan 94 kali takbir dan 9 kali tasyahud dan 10 kali salam dan 153 kali bacaan tasbih.

Dan jumlah rukun-rukun dalam sholat adalah 126 rukun. Dalam sholat subuh terdapat 30 rukun, dalam sholat maghrib 42 rukun dan dalam sholat 4 rokaat ( dhuhur , ashar & isya ) ada 54 rukun.

Dan barang yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardhu maka sholat dengan cara duduk, dan barangsiapa yang tidak mampu dengan duduk maka sholat dengan cara berbaring miring, dan jika masih tidak mampu maka dengan isyarat anggota kepala dan dibarengi dengan hati nya.