Sunday, August 23, 2020

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja ( Fardhu Jum'at & Sunnah Jumat )


Wa faroo-idhuhaa tsalaatsatun : khutbataani yaquumu fiihimaa wa yajlisu baynahumaa, wa an tusholli rok'atayni fii jamaa'atin.

Wa hay-aatuhaa arba'u khisoolin : al ghuslu wa tandhiipu al jasadi wa lubsu ats-tsiyaabi al biydhi wa akhdu azh-zhufri wa  ath-thiibu.

Wa yustahabbu al-inshootu fii waqti al-khutbati, wa man dakhola wa al-imaamu yakhtubu sholla rok'atayni khofiifatayni tsuma yajlisu.


Dan fardhu jumat itu ada tiga yaitu : dua khutbah yang dilakukan secara berdiri kemudian duduk sementara diantara dua khutbah tsb dan mendirikan sholat dua rokaat secara berjamaah.

Dan sunnah hay-at jumat ada empat perkara yaitu : mandi dan membersihkan badan jasmani, memakai pakaian yang berwarna putih, memotong kuku dan memakai wangi-wangian.

Dan dianjurkan diam mendengarkan pada waktu khutbah, dan barangsiapa yang masuk ke masjid disaat imam sedang khutbah maka sholatlah dua rokaat yang ringan kemudian langsung duduk (dengarkan khutbah ).
0 comments:

Post a Comment