Friday, March 27, 2020

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja ( Bilangan Rokaat dan Rukun-Rukun Fardhunya )'Idadu roka'aatin wa arkaanu al faroo'idhi

Wa raka'aatu al faraaidhi sab'ata asya'ro roka'atan : fiiha arba'un wa tsalatsuuna sajdatan wa arba'un wa tis'uuna takbiirotan wa tis'u tasyahudaatin wa 'asyaro taslimaatin wa miatun wa tsalatsun wa khamsuuna tasbiihatan. 

Wa jumlahu arkaani fii assholaati miatun wa sittatun wa 'isyruuna ruknaan : fii as shub-hi tsalatsuuna ruknaan, wa fii al maghribi itsnaani wa arba'uuna ruknaan wa fii rubaa'iyati arba'atun wa khamsuuna ruknaan.

Wa man 'ajaza 'an alqiyaami fii al fariidhoti sholla jaalisan, wa man 'ajaza 'an al juuusi sholla mudthoji'an, wa man 'ajaza 'anhu sholla mustalqiyan, fainna 'ajaza aw maa biro-sihi wa nawaa bi qolbihi.

Bilangan Rokaat dan Rukun-Rukun Fardhu 

Dan jumlah rakaat-rakaat sholat fardhu ada 17 roka'at : didalamnya ada 34 kali sujud, dan 94 kali takbir dan 9 kali tasyahud dan 10 kali salam dan 153 kali bacaan tasbih.

Dan jumlah rukun-rukun dalam sholat adalah 126 rukun. Dalam sholat subuh terdapat 30 rukun, dalam sholat maghrib 42 rukun dan dalam sholat 4 rokaat ( dhuhur , ashar & isya ) ada 54 rukun.

Dan barang yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardhu maka sholat dengan cara duduk, dan barangsiapa yang tidak mampu dengan duduk maka sholat dengan cara berbaring miring, dan jika masih tidak mampu maka dengan isyarat anggota kepala dan dibarengi dengan hati nya. 
0 comments:

Post a Comment