Friday, March 27, 2020

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja ( Sujud Sahwi )


As Sahwu fii ash sholaati

Wa almatruku min ash sholaati tsalaatsatu asy-yaa-a : fardhun wa sunatun wa hay-atun. Fa alfardhu laa yanuubu 'anhu sujuudu assahwi bal in dzakarohu wa zamaanu qoriibun ataa bihi wa banaa 'alayhi wa sajada lilsahwi.

Wa assunnatu laa ya'uudu ilayhaa ba'da attalabisa bi al fardhi lakinnahu yasjudu lilsahwi 'anha.

Wa al hay-atu laa ya-uudu ilayha ba'da tarkihaa wa laa yasjudu lilsahwi 'anhaa waidzaa syakka fii 'adadi maa ataa bihi min arrokaati banaa 'alaa al yaqiinu wa huwa al aqlu wa sajada lilsahwi, 

Wa sujuudu assahwi sunnatun wa mahalluhu qobla as salaami.


Kelengahan dalam Sholat

Dan yang tertinggal dari sholat ada 3 perkara : fardhu, sunnah ab'ad dan ( sunnah ) hay-at. ( Apabila yang tertinggal didalam hal yang fardhu dalam sholat ) maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi akan tetapi bila ia teringat dan tengat waktunya dekat maka hendaknya ia melakukannya dan memulai lagi dari fardhu yang ditinggalkan dan sujud sahwi.

Dan ( apabila yang tertinggal) didalam hal sunnah (ab'adh) maka  tidak perlu kembali mengulanginya setelah melakukan fardhu (sesudahnya) akan tetapi hendaknya ia sujud sahwi.

Dan ( apabila yang tertinggal) didalam hal ( sunnah ) hay-at maka tidak perlu baginya mengulang kembali yang telah dia tinggalkan dan tidak perlu sujud sahwi karenanya. Dan apabila seseorang ragu dalam jumlah bilangan rokaat yang telah dia laksanakan , maka hendaklah ia berpegang pada keyakinannya  yaitu rokaat yang paling sedikit dan melakukan sujud sahwi.  

Dan sujud sahwi itu sunnah, dan letaknya sebelum salam.

0 comments:

Post a Comment