Thursday, April 2, 2020

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja ( Sholat Jama'ah )


Sholaatu Al Jamaa'ati
Washolaatu al jamaa'ati sunnatun mu-akadatun wa 'alaa al ma-muumi an yanawiya al i-timaami duuna al imaamu wa yajuuzu an ya-tamma al hurru bi al 'abdi wa al baalighu bi murroohiqi wa laa tashihu qudwatun rojulin bi imroatin wa laa qoori-un bi ummi wa ayyun mawdhi'in sholla fii al masjidi bisholati al imaami fiihi wa huwa 'aalimun bisholaatihi ajzaa-ahu maa lam yataqoddam 'alayhi, wa inna sholla fii al masjidi wa al ma-muumi khoorija al masjida qoriibaan minhu wa huwa 'aalimun bisholaatihi wa laa haa-ila hunaaka jaaza.

Sholat Jama'ah
Shalat berjama'ah itu sunnah muakad, dan bagi makmum wajib berniat mengikuti imam sedangkan imam tidak wajib. 

Dan diperbolehkan orang yang merdeka berimam kepada seorang budak, dan orang baligh boleh bermakmum kepada anak muraahiq. Tidak sah laki-laki bermakmum kepada wanita dan makmumnya qori kepada yang ummi ( bodoh ). 

Dimanapun seseorang melakukan sholat didalam masjid, yang imamnya ada didalamnya, sedang ia mengetahui shalatnya imam, maka sah baginya selama ia tidak lebih maju daripada imam. 

Apabila imam berada di masjid dan makmum berada di luar masjid namun dekat posisi antara imam & makmum tersbut dan makmum mengetahui shalatnya  dan tidak ada tirai penghalang disana maka sah / boleh. 


0 comments:

Post a Comment