Tuesday, December 8, 2015

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Thaharah ( Pembatal Wudhu )


"waladzii yanqudhul wudhuu-i sittatin asyyaa-i : maa kharaja minas sabilayni, wan nawmu 'alaa ghayri hay-atul mutakkini, wa zawaalul 'aqli bisakrin aw maridh, wa lamsur rojulil mar-ata ajnabiyata min ghayri haa-ilin, wa massu farjil adaamii bibaatinil kaafi, wa massu khalqoti duburihi 'alaal jadiidi ".
Dan yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara :
       1. Apa-apa yang keluar dari dua lubang ( dubur dan qubul )
       2. Tidur dengan kondisi pantat tidak dengan tidak tepat diatas tanah
       3. Hilang kesadaran karena mabuk atau sakit
       4. Bersentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya
       5. Menyentuh farji manusia tanpa pembatas
       6. Menyentuh lubang dubur berdasar pendapat yang terbaru.

0 comments:

Post a Comment