Friday, December 14, 2018

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Thaharah ( Larangan Bagi Yang Haidh Nifas Janabah dan Hadats )


Maa Yahrumu Bi Al Haidhi Wa An Nifaasi
Wa yahrumu bi al haidhi wa an nifaasi tsamaaniyatun asy-yaa-u :
 • Ash sholaatu
 • Wa Ash shaumu
 • Wa Qiroo-atu al quraani
 • Wa Massu al mushafi wa hamluhu
 •  Wa Dukhuulu al masjidi
 • Wa at thawaafu
 • Wa  al wath-u
 • Wa al istimtaa'u bimaa bayna as surroti wa ar rukbati 

Maa Yahrumu Bi Al Janaabati
Wa yahrumu 'alaa al junubi khomsatu asy-yaa-a :
 • Ash sholaatu
 • Wa qirooatu al quraani
 • Wa massu al mushafi wa hamluhu
 • Wa ath thawaafu
 • Wa al lubtsu fii al masjidi 

Maa Yahrumu Bi Al Hadatsi
Wa yahrumu 'alaa al muhditsi tsalaatsatu asy-yaa-a : 
 • Ash sholaatu
 • Wa ath thawaafu
 • Wa massu al mushafi wa hamluhu 

 Larangan Bagi Yang Haidh dan Nifas
Dan diharamkan bagi yang haidh dan nifas melakukan delapan hal berikut :
 1. Puasa
 2. Membaca al quran
 3. Menyentuh dan membawa al quran
 4. Masuk ke masjid
 5. Thawaf
 6. Bersetubuh
 7. Bersenang-senang dengan menggunakan anggota badan antara pusar dan lututLarangan Bagi Yang Punya Hadats Besar
Dan diharamkan bagi yang sedang junub ( berhadats besar ) melakukan lima perkara berikut :
 1. Shalat
 2. Membaca al quran
 3. Menyentuh dan membawa mushaf
 4. Thawaf
 5. Berdiam diri di masjid


Larangan Bagi Yang Punya Hadats Kecil
Dan diharamkan bagi yang sedang berhadats kecil melakukan tiga perkara berikut :
 1. Shalat
 2. Thawaf
 3. Menyentuh dan membawa al quran
 


 

0 comments:

Post a Comment